Chính sách hoàn tiền

Sản phẩm được hoàn tiền trong trường hợp lỗi do đơn vị phân phối trong các trường hợp sau:

  • Giao nhầm sản phẩm theo thỏa thuận
  • Giao sản phẩm nhưng sai giá bán thỏa thuận
  • Lỗi do nhà sản xuất theo điều khoản bảo hành

Sản phẩm được hoàn trả trong trạng thái:

  • Còn vỏ hộp và các linh kiện, phụ kiện, vỏ bọc kèm theo
  • Sản phẩm còn nguyên không bị móp méo hoặc biến dạng

Các trường hợp lỗi do khách hàng vui lòng liên hệ để hỗ trợ xử lý tùy trường hợp và nguyên nhân.