Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Chính sách bảo hành Biến tần Inverter Solis

INVERTER Bảo hành 05 năm từ ngày bán hàng do lỗi của nhà sản xuất

BẢO HÀNH KỂ TỪ NGÀY BÁN TẠI HÙNG VIỆT
BẢO HÀNH BIẾN TẦN INVERTER (Tiếng Anh)

Meter bảo hành 02 năm từ ngày bán hàng do lỗi của nhà sản xuất

PM Bảo hành 02 năm từ ngày bán hàng do lỗi của nhà sản xuất

Chính sách bảo hành Pin Easyway UNIV

BẢO HÀNH PIN LITHIUM EASYWAY (Tiếng Việt)

PIN LƯU TRỮ EASYWAY Bảo hành 10 năm từ ngày bán hàng do lỗi của nhà sản xuất

Chính sách bảo hành Dây cáp Leader LD

LEADER bảo đảm Cáp năng lượng mặt trời và các đầu nối được sản xuất tuân thủ Chứng chỉ TUV. LEADER đảm bảo rằng vòng đời của sản phẩm là 25 năm, thời gian bảo hành là 5 năm ngoại trừ các đoạn đấu nối, vì cầu chì là vật tư tiêu hao. Nếu do bất kỳ vấn đề nào về chất lượng tồn tại trong các sản phẩm của LEADER, LEADER sẽ chịu trách nhiệm đổi mới, bảo trì, đổi trả. Tuy nhiên, nếu sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển do Bên thứ ba hoặc do Người mua bảo quản lưu trữ không đúng cách hoặc các lý do bất khả kháng (lũ lụt, bão, động đất thuộc về thảm họa thiên nhiên, chính sách quốc gia) và các yếu tố khác về vấn đề chất lượng không đến từ LEADER, LEADER có thể miễn trừ trách nhiệm tương ứng!

LEADER warrants Solar Cable and connectors produced is TUV compliant. LEADER assure that the products lifecycle is 25 year, the warranty period is 5 year except fuse link, because fuse links are consumables; Due to any quality problem existing in LEADER's products, LEADER will take the responsibility for the replacement, maintain, returns. However, if the product is damaged in transit due to third-party, or improper storage by Buyer or force majeure (flood, typhoon, earthquake of natural disasters, national policy) and other factors caused quality problem not coming from LEADER, LEADER may exempt the corresponding responsibility!